Lekker werken en nog fair ook

]Het doel van compliance is dat mensen tijdens hun werk de juiste keuzes maken. Maar hoe faciliteer je medewerkers daarbij? TinQwise sprak erover met klanten en relaties uit de industrie, de energiemarkt en de financiële wereld.

Tijdens de TinQtafel Compliance op 3 november discussieerden we over de invulling van compliance binnen grote bedrijven. De ochtend wordt geopend met een tag cloud met relevante woorden: Code of Conduct, gedragscode, compliance, risk management, integriteit, etc. Een tafelgast merkt scherp op: “Typerend: ik mis het woordje medewerker”. 

En die medewerker, daar gaat het bij compliance nou juist om. Want compliance betekent dat je het goede wil doen. Dit is afhankelijk van regels die je met elkaar afspreekt, van waarden en normen en van belanghebbenden die te maken hebben met de gevolgen van je handelen. Compliance is meer dan de naleving van wet- en regelgeving, het gaat om integriteit, waarvoor je handvatten kunt bieden in een gedragscode.

Regeldruk neemt toe

Veel organisaties bieden verplichte trainingen aan hun medewerkers. Zo laten zij ook aan de toezichthouder zien dat zij er werk van maken binnen de organisatie.
Maar steeds meer bedrijven experimenteren met nieuwe vormen om medewerkers compliant te laten handelen. Volgens hen neemt de regeldruk toe en kun je de regels niet meer met behulp van een trainingsmodule bij medewerkers tussen de oren krijgen. Laat staan dat je hen er intrinsiek mee kunt motiveren. Als je probeert de regels in modules te vangen, loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. Compliance is te complex geworden.


De tien geboden

Door die complexiteit komt er inmiddels een tegenbeweging op gang die compliance wil terugbrengen tot de kern.  Iemand noemt het voorbeeld van de stenen tafelen van Mozes. Daarop staan de tien geboden die God aan de mensen gaf. Daar moet je je aan houden. Je geeft zelf invulling aan hoe je dat doet. Dit kan ook voor regelgeving gelden. In feite heb je regelgeving die zwart op wit staat, die mensen moeten kennen. Daarnaast is er een groot grijs gebied waar  mensen intuïtief mee omgaan. Mensen maken hier eigen keuzes. Alleen wil je wel dat ze dat beredeneerd doen.

Bedrijfscultuur

Ook steeds meer medewerkers kijken anders naar compliance. Ze willen thuiskomen met het gevoel dat ze niet alleen lekker gewerkt hebben, maar nog fair ook. Moderne bedrijven streven niet zozeer naar meer en betere regels, maar naar een compliant bedrijfscultuur, waarin mensen weten wat ze wel of niet doen, waarom ze dat wel of niet doen en wanneer ze dat wel of niet doen.

Gedragscode

Binnen de organisatie kun je met elkaar een gedragscode afspreken die ten grondslag ligt aan al het denken en handelen. De klantreis, en wat de medewerker hierin kan betekenen, zou daarbij centraal moeten staan. Het gaat dan meer om een compliant manier van werken dan dat je kunt aantonen dat je de regels uit je hoofd kent. 

Stop-the-work

Neem een onderwerp als safety. Voorheen was er bijvoorbeeld sprake van een strikte hiërarchie op een boot. Dan bepaalde de kapitein of er bij gevaar werd doorgevaren of niet. Nu is het de verantwoordelijkheid van elke matroos om bij ultiem gevaar aan te geven dat de kapitein moet stoppen.
Ooit verongelukte een Koreaans vliegtuig omdat de co-piloot de captain niet durfde te corrigeren. Hij zei alleen: ‘Ik heb nog nooit zoveel mist gezien’. Maar hij had moeten zeggen: ‘Er is zoveel mist dat we niet kunnen landen. Stop!’

Ruimte om te leren van fouten

Strikte hiërarchie en nog meer regels zorgen er niet voor dat we meer compliant worden. Je kunt verkeerde beslissingen en fraude nooit uitsluiten. Daarom kun je beter met elkaar bepalen hoe je wilt handelen, wat goede voorbeelden zijn en leren van fouten, dan je alleen maar te richten op wat niet mag. Het opstellen van een gedragscode en storytelling, waarbij je de goede voorbeelden binnen het bedrijf deelt, helpen daarbij.

Ander soort leeroplossingen

Voor TinQwise betekent dit dat we nadenken over innovatieve leeroplossingen. We zien duidelijk een verschuiving van de behoefte aan modulen naar de behoefte aan ondersteuning bij het creëren van een compliant bedrijfscultuur. We willen daarom leeroplossingen maken die helder uiteen zetten wat medewerkers, wanneer en waarom kunnen doen. Die aanzetten tot actie en gedragsverandering.

Wanneer in de klant- of medewerkersreis hebben medewerkers behoefte aan informatie, voorbeelden of coaching op het gebied van compliance? Kunnen we een leeroplossing bedenken waarmee we het engeltje op de schouder van een medewerker zijn? Is het mogelijk om iemand precies op de momenten dat daar behoefte aan is en dat iemand het meest ontvankelijk is om te leren, de juiste input te geven? En hoe prikkelen we mensen om ook na de training scherp te blijven? Een mooie uitdaging!

Ook een TinQtafel bijwonen?

Onze TinQtafels zijn inmiddels een begrip. Onder het genot van een ontbijtje tonen wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van actuele thema’s. Onze specialisten gaan daarover in gesprek met onze klanten. En onze opdrachtgevers bespreken hun uitdagingen ook met elkaar. Dit blijkt heel waardevol. Dankzij onze TinQtafels hebben al veel professionals elkaar weten te vinden en gaan zij zelfs over en weer bij elkaar op bezoek om van elkaar te leren!