"In the age of automation, adaptability rules."

Nicole Slangen - Learning Specialist bij TinQwise

The heartbeat of an organization

The heartbeat of an organization

Zo wordt een medewerker omschreven in het 2018 Workplace Learning rapport van LinkedIn.

Het rapport, dat gebaseerd is op een survey onder professionals over de hele wereld, laat zien met welke uitdagingen organisaties en medewerkers te maken hebben. “Businesses are fighting to stay ahead of the curve, trying to hold onto their best talent and struggling to fill key positions. Individuals are conscious of staying relevant in the age of automation.”

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je talenten aan je bindt? En hoe zorg jij als professional dat je onderscheidend blijft?

In het Workplace Learning rapport staan elk jaar de nieuwe trends. Dit jaar springen er twee trends voor mij uit: 

Trend #1

Soften the impact of automation.
In de wereld van automatisering groeit de vraag naar kritische medewerkers. Medewerkers die zich snel aanpassen en goed communiceren: dat wat ons als mens anders maakt dan een robot.

Technologische innovaties kun je alleen goed implementeren als er medewerkers zijn die daarmee om weten te gaan en de voordelen benutten. Veel processen kunnen geautomatiseerd worden, maar er zal altijd behoefte zijn aan interpersoonlijke vaardigheden. Mensen blijven dus nodig om de impact van automatisering te laten slagen.

Trend #2

Balance today’s challenges with tomorrow’s opportunities.

De tweede trend die me opvalt. Veel organisaties richten zich op de behoeften die medewerkers nu hebben. Maar het draait ook om de toekomst. Welke skills zijn in 2025 nodig? Als organisatie is het belangrijk om je niet alleen te richten op de behoeften van nu maar óók op het verkleinen van de gap in de toekomst,

Hype of niet?

In het rapport wordt specifiek stilgestaan bij millennials. Een generatie waar veel over gesproken wordt. Elke generatie heeft unieke kenmerken, maar de millennials worden echt gehyped. Of zoals een collega-TinQer zei: “Je leest er zoveel over, maar pfff het zijn toch ook gewoon maar mensen.”

Uit de survey blijkt dat veel organisaties gerichte L&D programma’s opzetten voor deze doelgroep. In 2025 is maar liefst 75% van de medewerkers een millennial en organisaties willen deze vaak ambitieuze professionals voor de langere termijn aan zich binden. Wat mij betreft is het belangrijk om áltijd je medewerkers uit te dagen en te inspireren zodat ze willen blijven. Millennial of niet. 

Prioriteit #1 voor 2018 is het trainen van soft skills

Tot slot werd in de survey van LinkedIn gevraagd naar de grootste uitdaging voor 2018. Met stip op 1 komt het trainen van soft skills naar voren, zowel door managers als medewerkers. Juist door alle technologische innovaties zijn adaptieve professionals nodig. Op de agenda van 2018 staan dus trainingen op het gebied van communicatie, samenwerking en leiderschap:

“In the age of automation, adaptability rules”.

Hoe dan?

Bij TinQwise ontwerpen we veel leertrajecten met een langere looptijd. We doen dit voor kennisgerichte trainingen en meer soft skills zoals talentontwikkeling. Leren is niet iets eenmaligs. Het leerrendement is veel groter als je cyclisch traint, bijvoorbeeld door een persoonlijk leerpad te creëren en daarin ook kennis te herhalen. 

Door te werken met leertrajecten geef je iemand ook de kans om de kennis toe te passen en uit te proberen in de context van het werk. Om er daarna weer meer over te leren en beter in te worden. Want uiteindelijk draait het om betere resultaten, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Is jouw organisatie al klaar voor de toekomst?

Meer weten? Stel je vraag hier.