Oplossingen op maat

Maatwerk concept als uitgangspunt

Maatwerk concept als uitgangspunt

Van oudsher is TinQwise gespecialiseerd in maatwerk voor klanten. Elke klant en elke leeruitdaging is anders, en dus is een pakkend maatwerk concept steeds ons uitgangspunt. Zo’n concept werkt immers als een kompas voor de verdere ontwikkeling van de 4 hoofdpeilers van de uiteindelijke leeroplossing:

  • Duidelijke inhoud
  • Sterke didactiek
  • Robuuste techniek
  • Mooie visuele vormgeving

Inhoud

In de peiler Inhoud kijken we naar de boodschap die we willen overbrengen.

Gewoonlijk is het de bedoeling om de mensen beter te laten worden in iets, meer kennis en vertrouwen te geven over een bepaald thema, de juiste vaardigheden op te bouwen, en/of de juiste attitude aan de dag te leggen. Hoe klein of groot een digitale leeroplossing ook wordt, deze peiler is altijd prominent aanwezig.

Inhoud

Didactiek

Als de peiler Inhoud de 'Wat?' is, dan gaat de peiler Didactiek over 'Hoe?' we de boodschap overbrengen?

Hier praten we over de structuur van de leeroplossing, de verhouding tussen online en offline componenten, de werkvormen die we gebruiken, de media-keuzes die we maken, de testprincipes die we willen toepassen enzovoort. Cruciaal daarbij is dat we een gezonde mix aan leeractiviteiten opbouwen, die ervoor zorgt dat de cursisten geboeid blijven en de retentie van de leerstof maximaal borgen.

Didactiek

Techniek

TinQwise maakt vooral leerconcepten met een digitale component. Daarom is de peiler Techniek vandaag de dag uiteraard heel belangrijk.

Waar we onze leerconcepten kunnen realiseren met standaard software, doen we dat het liefst, omdat het tijds- en kostenefficiënt is. Als klanten dan zelf aanpassingen doen aan ontwikkelde leerconcepten is dat relatief eenvoudig. Indien evenwel nodig, maken wij ook maatwerksoftware in samenwerking met excellente software-partners.

Techniek

Grafiek

Ons streven is dat mensen 'willen' leren, in plaats van 'moeten' leren. Als een leeroplossing heel eigen aanvoelt, aansluitend op het DNA van de mensen, op de brand van het bedrijf en de bedrijfseigen cultuur, dan zijn we al een hele stap in de goede richting. Daarom is de peiler Visuele vormgeving/Grafiek ook zo cruciaal voor TinQwise.

Net zoals we het als consument intussen normaal vinden dat marketing erin slaagt met een 30 seconden reclamespot op TV ons te overtuigen om wel of niet een product te kopen, willen wij ook dat de look & feel van de leeroplossing de cursist triggert om actief en enthousiast deel te nemen aan de leeruitdaging. We trekken dus in feite de lijn van marketing en communicatie door naar het leren, en dit volledig gealigneerd met de huisstijl van onze klant.

Grafiek

Meer weten?

Wil je meer details of weten wat de kosten zijn? 

Mail naar kristin@tinqwise.be of wim@tinqwise.be.