Inwerken is emotie

5 psychologische principes voor goede onboarding

5 psychologische principes voor goede onboarding

Een gewetensvraag voor iedere organisatie die regelmatig nieuwe mensen aanneemt: 'Hoeveel geld steek je in de werving van goede mensen?' en 'Hoe verhoudt zich dat tot de investering die je doet voor het inwerken van die nieuwe mensen?'.  Juist. 

Veel organisaties verwijzen een nieuwe medewerker vooral naar leidinggevenden en directe collega’s. Slechts 10% van de bedrijven reserveert structureel budget voor onboarding. En dat terwijl goed inwerken juist cruciaal is om mensen aan je bedrijf te binden.

De feiten

  • 25% van alle nieuwe medewerkers vertrekt binnen het eerste jaar.

  • De grootste piek van dit vertrek ligt in de eerste 45 dagen.

  • 46% van de starters zegt binnen 18 maanden z’n eerste baan op.

  • 4% besluit al na de eerste werkdag om niet meer terug te keren.

Welk verschil kun je maken door goede onboarding?

Veel. Goed inwerken vergroot het commitment van mensen en zorgt dat mensen eerder productief zijn. Het vermindert stress, vergroot tevredenheid en zorgt ervoor dat je nieuwe mensen behoudt. Kortom: een goed en gestructureerd onboardingprogramma verdient zichzelf in no time terug.

Bij inwerken gaat het om emotie

Vaak zien we dat organisaties bij onboarding in eerste instantie vooral aan allerlei praktische zaken denken: toegangspassen en -codes, toegang tot systemen en mappen, de juiste bedrijfskleding. Inwerken is meer dan dat!

Inwerken draait om het inspelen op de emoties van een nieuwe medewerker. Tuurlijk, het gaat er uiteindelijk om dat iemand op een goede manier z’n werk doet. Maar onboarding is geen kwestie van lijstjes afvinken. Je moet oog hebben voor de psychologische uitdagingen die een nieuwe baan oproept bij mensen. En dat is precies wat we doen met onze onboardingpakketten: TinQwise Newbies.

Newbies gaat uit van vijf psychologische principes

  1. Alles draait om motivatie. Nieuwe mensen zijn gemotiveerd om zich te bewijzen in hun nieuwe baan. De eerste drie maanden zijn daarin bepalend: zonder een goed inwerkprogramma verliest een medewerker veel van zijn motivatie en energie. Newbies zorgt er met zinvolle informatie en leuke to do's voor dat mensen hun drive behouden. En we wakkeren deze drive al aan met een preboardingprogramma voor de eerste werkdag.
  2. Het gaat om de nieuwe collega’s. Dit klinkt misschien als een open deur. Toch zien we dat veel bedrijven vooral informatie zenden. De focus ligt op het bedrijf en nieuwe medewerkers voelen zich daardoor niet zichtbaar en betrokken. TinQwise Newbies zorgt ervoor dat medewerkers serieus genomen worden. Dit doen we door hen bewust stil te laten staan bij waar ze behoefte aan hebben en wat ze kunnen bijdragen.
  3. Onboarding is geen checklist. Inwerken gaat niet om het zetten van vinkjes op een to do-lijst. Het gaat niet om het aanbieden van zoveel mogelijk onboardingactiviteiten, maar om de betekenis die deze activiteiten hebben voor de nieuwe medewerker.
  4. Geef nieuwe medewerkers de ruimte om hun capaciteiten te demonstreren. Nieuwe medewerkers willen graag laten zien wat ze waard zijn. Hoe sneller ze voor hun gevoel een zinvolle bijdrage kunnen leveren, hoe beter. Met Newbies laten we mensen bewust nadenken over wat ze al wél kunnen doen en bijdragen. En over wat hen opvalt als ‘nieuweling’. Dat geeft een veel beter gevoel dan vooral ervaren wat je nog níet kan.
  5. Onboarding is verandering. Om iemand te binden en het gevoel te geven dat hij of zij erbij hoort, moet je het veranderingsproces ondersteunen. Globaal doorloopt een medewerker de volgende gevoelens:

1. Ik begin

2. Ik pas erbij

3. Ik ken m’n collega’s

4. Ik beheers mijn werk

5. Ik werk prettig samen

6. Ik ontwikkel me

7. Ik draag bij

8. Ik hoor erbij / ik voel me verbonden

Newbies laat nieuwe medewerkers bewust reflecteren op hun gevoelens en analyseert waar medewerkers zitten in hun transitie proces. Zodat we gericht kunnen bijsturen en bijvoorbeeld aanvullende to do's kunnen aanbieden.  

Meer weten over inwerken?

Bezoek onze themapagina over onboarding en TinQwise Newbies.