Vlaams Instituut Gezond Leven

Meeroken is geen binnenpretje, praat erover

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een erkende koepelorganisatie die het Vlaams beleid inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunt. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven.

TinQwise ondersteunde in 2016 en 2017 een gezondheidscampagne over binnen roken bij kinderen. Deze campagne werd uitgevoerd in samenwerking met Kom op tegen Kanker.

Het doelpubliek van deze campagne was de rokende, maar de intermediairs kregen een extra ondersteunde methodiek aangeboden: 'Meeroken is geen binnenpretje, praat erover'. Intermediairs zijn alle mensen die in aanraking komen met de rokende en hierover kunnen spreken met hun cliënten. Denk aan verpleegkundigen, artsen, sociaal werkers, … Deze intermediairs konden rechtstreeks deelnemen aan de e-learning of een vorming krijgen van de medisch milieukundigen van de Vlaamse Logo’s, op basis van lesmateriaal voorzien door TinQwise.

Overbruggen

In nauw overleg met Vlaams Instituut Gezond Leven, hielp TinQwise mee de juiste informatie op een toegankelijke manier te verstrekken:

  • De communicatiekloof tussen intermediair en cliënt overbruggen en de weerstand verkleinen via de juiste kennis en vaardigheden
  • Kennis over passief roken verhogen bij de intermediairs
  • De techniek van motivational interviewing inoefenen met de intermediairs
Overbruggen

Samenwerking

Hiertoe werden de medisch milieukundigen van de Logo’s en de medewerkers van Vlaams Instituut Gezond Leven ingeschakeld als deel van het projectteam en als inhoudsdeskundigen. TinQwise verzorgde, in nauwe samenwerking, alles wat het didactische luik omvat en ontwikkelde:

Dit alles werd ondersteund via enkele didactische tools en een train-de-trainer sessie voor de intermediairs.

Test zelf je kennis over (mee)roken en volg de online vorming hier.  

Samenwerking

Deze TinQers werkten mee aan dit project