Actiris

Leervorm:
Thema's:

Wie is Actiris?

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en concentreert acties en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk.

Na een selectieprocedure koos Actiris voor TinQwise voor het ontwikkelen van een e-learningmodule rond omgaan met agressie.

Online ondersteuning

Werken bij Actiris impliceert voor de meeste medewerkers een intensief contact met cliënten, wat bijgevolg ook al eens leidt tot situaties waarbij de medewerkers met agressie op de werkplek geconfronteerd worden. In samenwerking met Crime Control biedt Actiris reeds een offline trainingstraject aan, maar nieuwe werknemers bij Actiris kunnen niet altijd onmiddellijk in dit offline opleidingstraject ingevoegd worden.

Daarom wenste Actiris het bestaande aanbod uit te breiden met een e-learning module die plaats- en tijdsonafhankelijk kan worden gevolgd. En natuurlijk kan de e-learning ook gevolgd worden door bestaande medewerkers die hun kennis nog eens willen opfrissen!

Online ondersteuning

Luchtig en leuk

Actiris koos voor een interactieve module, met voldoende creativiteit en een speelse toets. Daarom bedachten we '[RE]ACT'.

[RE]ACT staat voor gepast reageren door actief in te spelen op verbale agressiesituaties. Ter ondersteuning van dit toch wat zwaardere thema, kozen we voor een luchtige look & feel met plezante en kleurrijke design elementen.

Zo bestaat de navigatiepagina uit verschillende bureaus met ontevreden cliënten met daarboven een boos tekstballonnetje. Telkens je een hoofdstuk afrondt, speel je het volgende hoofdstuk vrij en verandert het grillige tekstballonnetje naar een normaal tekstballonnetje van een tevreden cliënt.

Luchtig en leuk

Videomateriaal

Daarnaast bevat de module ook heel wat videomateriaal ontwikkeld door Actiris zelf. De video’s werden in de eigen kantoren opgenomen en verhogen zo de herkenbaarheid van de situaties. Aan de hand van deze video’s leert de gebruiker hoe ze best wel en best niet reageren op verbale agressie. 

Videomateriaal

Deze TinQers werkten mee aan dit project