Pro-Q-Kine

Wie Is Pro-Q-Kine?

Pro-Q-Kine is een Belgische VZW, opgericht in 2012, die in opdracht van het RIZIV werkt. De VZW ontwikkelt, beheert en implementeert het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie.

Wanneer kinesitherapeuten kunnen aantonen dat ze in cycli van 3 jaar voldoende kwaliteitsbevorderende activiteiten hebben ondernomen, kunnen ze geaccrediteerd worden en hiervoor een financiële vergoeding ontvangen.

Online opleidingscatalogus

Samen met TinQwise bouwt Pro-Q-Kine een online opleidingscatalogus uit om zo in voldoende kwaliteitsbevorderende activiteiten te voorzien voor kinesitherapeuten, naast de klassikale opleidingen die al georganiseerd werden.

Online opleidingscatalogus

E-learning via webshop

De e-learningcursussen die de kinesitherapeuten volgen, dragen rechtstreeks bij tot hun accreditatie. Om dit leer- en accreditatieproces vlot te laten verlopen, werd er een koppeling ingesteld tussen het opvolgsysteem van Pro-Q-Kine en het Learning Management Systeem (LMS) van TinQwise. Op die manier vinden kinesitherapeuten alle online opleidingen terug via hun gekende opvolgsysteem én hoeven ze niet opnieuw in te loggen om in het LMS de cursus(sen) op te starten. De behaalde punten op de e-learning stromen automatisch door naar het opvolgsysteem van Pro-Q-Kine. Aanzetten tot leren is immers ook zoveel mogelijk drempels wegwerken!

Daarbij stopt het echter niet. TinQwise ontwikkelde ook een heuse webshop voor Pro-Q-Kine, zodat cursussen rechtstreeks door de kinesitherapeut eenvoudig aangekocht kunnen worden. De inschrijvingen op de e-learningcursussen worden vervolgens volledig geautomatiseerd verwerkt. Op die manier is het niet enkel eenvoudig voor de cursist, maar ook het administratief werk voor Pro-Q-Kine wordt quasi tot nul herleid.

E-learning via webshop

Deze TinQers werkten mee aan dit project