Interxion

Thema's:

Let's talk GDPR

De nieuwe GDPR wetgeving vraagt een hoop van werkgevers én werknemers. Want het is niet zomaar een kwestie van het volgen van een module. Het gaat om weten wat de nieuwe wetgeving inhoudt én welke gevolgen de nieuwe regels hebben voor het dagelijks werk. En dan is de vraag: 'Hoe laat je al je medewerkers reflecteren op hun eigen handelen en gedrag bij de omgang met persoonsgegevens - van zowel klanten als collega's?'.

Interxion vroeg TinQwise om deze vraag te beantwoorden en om een aantrekkelijke en effectieve online leeroplossing te ontwerpen. Niet op zichzelf staand, maar als onderdeel van een grootschalige campagne om bewustzijn bij medewerkers te creëren: 'Let's Talk GDPR'.

Slimmer

Let's Talk GDPR is niet wéér zo'n compliancetraining. Het is een aantrekkelijke en praktische training die de regeltjes en saaie wetgeving vertaalt naar wat het nou echt betekent voor de dagelijkse werkzaamheden. 

En dat bereikt Interxion niet alleen door e-learning. Er wordt ook awareness gecreëerd met campagnes op de werkvloer en het learning platform Fuse. Zodat GDPR in alle opzichten onderdeel wordt van het werk.

Slimmer

Socialer

Let's Talk GDPR wordt aangeboden via Interxion's social learning platform Fuse. Een plek waar medewerkers zelfstandig kunnen leren over de bescherming van persoonsgegevens binnen Interxion. Maar ook een plek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Door realistische dilemma's, stellingen en scenario's worden medewerkers geprikkeld om de discussie met elkaar aan te gaan en niet alleen zelf, maar juist ook van elkaar te leren.

Socialer
Bekijk de video