Vermaat


Breed leiderschapsprogramma bij Vermaat

Vermaat is een platte, snelgroeiende horeca organisatie. Haar 4.000 medewerkers werken in kleine teams in (zakelijke) horecagelegenheden en ziekenhuishoreca. Leiderschap speelt bij Vermaat een rol in álle lagen van de organisatie. Drukke agenda’s en onregelmatige diensten maakten het onmogelijk om een groep mensen een paar dagen 'vrij te plannen' voor een leiderschapstraining. 

De oplossing? Een slimme combinatie van innovatieve online groepstraining, een actief social platform en een uitgebalanceerd programma van on- en offline opdrachten.

Skills voor Leiderschap

Het programma traint in acht weken een veelgebruikte vaardigheid uit de servant leadership gedachte: rond een goede leider groeien goede collega’s. 

Het leren van technieken om medewerkers te begeleiden in hun groei en ontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol. De deelnemers leren en oefenen verschillende technieken die ze vervolgens inzetten in een concreet ontwikkelgesprek met een van hun medewerkers. Wekelijks werken ze individueel of samen aan opdrachten in hun veilige trainingsgroep of in de praktijk op de werkvloer.

Skills voor Leiderschap

Trainen als groep

Leiderschapsskills train je het beste als groep. Dit stelt je in staat ervaringen uit te wisselen, te reflecteren op je eigen gedrag en dat van anderen. Een groep geeft een band en steun die welkom is bij soms intensieve processen. 

De leiderschapstraining wordt gevolgd door groepen van 20 personen. Twee keer komen ze bijeen in een online sessie die begeleid wordt door een ervaren trainer. In de sessies, vele malen interactiever dan de welbekende webinar, is ruimte voor kennisoverdracht, discussie, breakout sessions, oefeningen en feedback. Deze sessies worden afgewisseld met intervisie sessies in kleinere groepen en ondersteund door een-op-eengesprekken met een buddy.

Trainen als groep

Duurzaam en efficient leren

Doordat de gezamenlijke programma-onderdelen online zijn, is de training eenvoudiger in te passen in werk en privé van de deelnemers. Het programma is in uren gelijk aan vergelijkbare intensieve offsite programma’s. De doorlooptijd is met 8 weken aanzienlijk langer waardoor het netto leereffect groter is. 

Door het leren, oefenen en reflecteren te spreiden, ontstaat de ruimte die nodig is om ook écht iets met de opgedane kennis te doen. Met als gevolg meer impact en resultaat in de dagelijkse praktijk.

Blauwdruk voor de toekomst

Het trainingsprogramma wordt in dezelfde vorm door tien tot vijftien groepen gevolgd. Het programma is gebouwd op een herbruikbaar learning framework. Online platform, leeragenda en werkvormen zijn zo ingericht dat je zonder veel moeite ook andere thema’s kunt inbrengen. Na de succesvolle pilot start Vermaat dan ook een aantal, nieuwe, vervolgtrainingen. 

Blauwdruk voor de toekomst