In 2020 hebben we do-it-yourself onderwijs

In 2020 hebben we do-it-yourself onderwijs

Kinderen bepalen steeds meer zelf hoe ze willen leren. Over een paar jaar stellen ze hun eigen digitale schooltas samen, verzamelen leraren big data over hun leerlingen en vertellen slimme sensoren op welk moment je het best kunt studeren. Volgens het onlangs verschenen Technologiekompas van Kennisnet wordt het onderwijs do-it-yourself en datagedreven.

Kennisnet, expertisecentrum voor onderwijs en ict, kijkt in het Trendrapport 2014-2015, technologiekompas voor het onderwijs,

 vooruit naar technologieën die een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het onderwijs. Doel van het rapport is managers en bestuurders in het onderwijs handvatten te bieden voor het maken van onderbouwde (investerings)beslissingen. Het trendrapport beschrijft technologieën die naar verwachting blijvertjes zijn en biedt per technologie een SWOT-analyse.

Hype Cycle

Hype Cycle

Met behulp van een Gartner hype cycle laten de samenstellers van het rapport zien of een technologie heel nieuw en onbekend is of al volwassen. De y-as geeft de verwachtingen van de gebruikers weer, de x-as de tijd.

De Trends

De hype cycle laat drie belangrijke trends zien: datagedreven onderwijs, do-it-yourself onderwijs en slimme sensoren. Wat houden die trends in, door welke technologieën worden ze ondersteund en hoe ver zijn we ermee?

1. Datagedreven onderwijs

Learning analytics
Learning analytics vormt straks een belangrijke bouwsteen van datagedreven onderwijs. Dit is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen tijdens het leerproces. Een soort Big Data, waarbij de analyses waardevolle inzichten bieden aan zowel de leerling, de leraar als de manager van de school. Zij kunnen dan kiezen wel of geen actie te ondernemen. Volgens Kennisnet is er grote kans dat deze technologieën binnen een jaar of tien de realiteit zijn.

Digitaal leermateriaal
Ook digitaal leermaterial gaat een belangrijke rol spelen. Dit leermateriaal past zichzelf aan aan de leervraag van de leerling. Heeft de leerling laten zien dat hij een bepaald onderdeel goed beheerst, dan wordt dat niet meer aangeboden. Heeft hij het nog niet onder de knie, dan krijgt hij nogmaals instructie of extra oefeningen. Kennisnet voorziet de komende jaren dat er steeds meer digitaal lesmateriaal zal worden aangeboden via computers en mobiel via ipads en telefoons.

Persoonlijke leeromgeving
Leerlingen creëren hun eigen digitale ‘schooltas’. Dit is een omgeving die de leerling helemaal zelf samenstelt. Daarin komen dus niet alleen de formele systemen van de school voor, zoals de elektronische leeromgeving, maar ook platformen en social media van daarbuiten. De persoonlijke leeromgeving zal naar alle waarschijnlijkheid al de komende twee tot vijf jaar een vlucht nemen.

2. Do-it-yourself ofwel DIY-technologie

Leerlingen zullen steeds meer leren door zelf te doen en te maken. De maker movement is hier een goed voorbeeld van. Door zelf laagdrempelig te knutselen met technologie, leren kinderen bijvoorbeeld wat die technologieën inhouden en kunnen terwijl ze ondertussen ook nog vaardigheden als probleemoplossend denken of samenwerken trainen. Binnen vijf jaar zal dit gemeengoed worden, denkt Kennisnet.

3. Slimme sensoren

Kennisnet ziet over zo’n vijf tot tien jaar toepassingsmogelijkheden bij het meten van allerlei activiteiten of functies van het lichaam, met als doel jezelf hierop te verbeteren of je welzijn te verhogen. Nu zijn er bijvoorbeeld al stappentellers, activiteit- en slaapmeters die je als een bandje om je pols draagt. Als je die lijn doortrekt, is het best voor te stellen dat je over een aantal jaren geholpen wordt met inzicht over wat het beste moment voor jou is om te leren (wanneer is je concentratieniveau het hoogst). Of dat je ziet dat je beter wat actiefs kunt gaan doen.

Lees verder