Geef introverte professionals de ruimte!

Leren introverte professionals anders dan extraverte professionals?

Leren introverte professionals anders dan extraverte professionals?

Toen ik een tijd geleden dit filmpje zag, deed ik spontaan -bijna- een vreugdedansje. Want wat Susan Cain daar beschreef, zo voelde ik me precies. Introvert. Ik las haar boek. De boodschap was bemoedigend: er is niets mis met je! Maar… ook schetst ze een wereld waarin extravertheid het hoogste ideaal is. Hoe aanweziger en spraakzamer je bent, hoe slimmer en competenter je lijkt – wetenschappelijk bewezen. En ook onze leeromgevingen zijn erg extravert gericht. Groepswerk, presentaties en competitie zijn aan de orde van de dag. Maar als je weet dat een derde tot de helft van de mensheid introvert is, is dat eigenlijk een beetje gek.

Introverten werken vaak liever alleen. Presenteren is een onderneming. Competitie doet ze weinig. Maar waarom is er dan niet meer balans? Hoe komen we uit die vicieuze extraverte cirkel? Cain geeft heldere antwoorden. Het begint met het erkennen van introvertheid als een gelijke van extravertheid. Het staat niet gelijk aan verlegenheid, passiviteit of karakterloosheid. Introvertheid is geen gebrek. En dus moeten we bij het ontwikkelen van leeroplossingen ook gewoon rekening houden met introversie. Hoe verschilt de leerstijl van een introvert van die van een extrovert? En wat kunnen we doen?

Observeren

Introverte mensen denken eerst, en doen dan pas. Ze hebben veel geduld, discipline en zijn vaak goed in luisteren, analyseren en vragen stellen. Ze hebben oog voor detail. Ze willen voor zichzelf rustig betekenis geven aan alles wat er om hun heen gebeurt.

In een leeromgeving moet er tijd en mogelijkheid zijn om activiteiten op eigen tempo uit te voeren. Tijdsdruk en snelle beslissingen zijn soms nodig, maar daar kun je ook naartoe bouwen. Introverte mensen stellen complete en uitgebreide informatie vaak op prijs, die ze naar eigen inzicht kunnen verwerken.

Individueel nadenken

Waar extraverten snel hun eerste ideeën op tafel gooien, blijft een introvert liever individueel werken, uittesten en bijschaven totdat hij tevreden is. Ze schrijven daarom ook liever dan ze praten. Ze werken graag zonder onderbrekingen en hebben regelmatig tijd nodig om in hun eentje alle informatie op een rij te krijgen. Zeker complexe onderwerpen pakken ze liever in hun eentje beet. Het proces geeft ze minstens zoveel voldoening als de uitkomst.

In een leeromgeving waarin veel nadruk ligt op samen produceren en (tussentijdse) presentatie, zal een introvert niet altijd tot zijn recht komen. Ze raken overweldigd, verliezen focus en nauwkeurigheid. Ze werken liever langere tijd alleen naar het endproduct toe. Aan de andere kant kunnen deadlines helpen het risico op perfectionisme te verminderen.

In een groep

Groepswerk kan een introvert persoon stimuleren, maar kan ook zeker belemmeren. Bij lange en complexe activiteiten voelen ze zich in een groep snel beperkt in concentratie en motivatie. Het gemiddelde niveau van de groep kan immers zorgen voor vertraging en afleiding. Verder hoeven ze ze niet alle credits te krijgen voor hun werk in een groep.

In een leeromgeving moet naast participatie en groepswerk ook ruimte zijn voor individuele activiteiten. Als introverte mensen mogen kiezen, zullen ze vaker voor indivueel werk kiezen, maar afhankelijk van de activiteit ook zeker af en toe een afgewogen keuzen maken voor groepswerk – maar alleen dan wanneer ze daar een specifieke meerwaarde in zien en ze voelen dat hun bijdrage nuttig is en gewaardeerd wordt.

Leiderschap

Introverte leiders hebben niet bijzonder veel charisma. Ze zoeken naar harmonie, het liefst vanuit het middenin de groep. Conflicten lossen ze op door iedereen te horen. Ze horen sowieso vaak suggesties die anderen over het hoofd zien en nemen deze mee in hun overwegingen. Ze kunnen goed aanmoedigen en uitnodigen tot bijdrages van anderen, waarbij ze zelf vaak op de achtergrond blijven. Ze voelen zich het meest comfortabel in kleine teams die langere tijd samenwerken, zodat ze anderen écht eren kennen.

In een leeromgeving is het voor introverten belangrijk dat factoren niet voortdurend veranderen. De samenstelling van teams moet consistent blijven en niet te vaak wisselen. Wanneer er een extraverte leider of groepscultuur is, is er een mechanisme nodig om alle inbreng – ook die van introverten – mee te nemen en evenredig te waarderen. Bij de beoordeling van vaardigheden is het belangrijk te differentiëren tussen goede presentatieskills en inhoudelijk leiderschap.

Sociale toewijding

Introverten houden van diepgaande, persoonlijke en gedetailleerde gesprekken. Ze houden niet van koetjes en kalfjes en maken liever echt contact met een paar mensen, dan veel oppervlakkig met een groot netwerk. Ze zijn toegewijd, loyaal en empathisch. Ze komen in eerste instantie vaak niet erg enthousiast over – eerder bedachtzaam en onaangedaan, maar dat is vaak niet representatief voor wat ze voelen.

In een leeromgeving waarin veel korte oefeningen zitten en veel onderwerpen worden behandelt, blijven de gesprekken vaak aan de oppervlakte. Introverten kunnen hierdoor niet echt contact maken. Focus is nodig. Indirecte communicatie via schrijfopdrachten of schermen kunnen ook uitkomst bieden. Introverten voelen zich zo veiliger en delen sneller intieme informatie dan live. Ook tijd en ruimte gunnen om de spreekwoordelijke ‘kat uit de boom te kijken’ helpt introverte mensen hun plek te bepalen in een groep. Aan de andere kant kan één op één contact binnen een groep met één extravert persoon helpen sneller los te komen in een groep.

Competitie

Introverten zijn niet erg competitief; althans, ze worden er vaak niet door gestimuleerd. Soms werkt het zelfs averechts en blokkeren ze onder de druk. Ze hebben geen directe beloning nodig, maar presteren juist goed bij uitgestelde beloningdoor hun zelfdiscipline. Ze streven daarbij vooral naar interne of spirituele resultaten. Ze vinden waardering van ingewijden veel waardevoller dan die van een willekeurige groep mensen. Ze willen succesvol zijn in dingen die er voor hén toe doen.

In leeromgevingen hoeft voor introverten mensen niet alles te worden gegamificeerd. Niet elk onderwerp hoeft een competitie te bevatten en te gaan om scoren en vergelijking. Sterker nog, als een introvert persoon weet waaraan een leerproces bijdraagt, zal hij al snel intrinsiek gemotiveerd zijn om het grondig door te nemen en door te zetten tot het einde. De prestaties van anderen zijn dan minder relevant en kunnen zelfs negatieve invloed hebben.

Beoordelen

Introverten vinden het moeilijk om bekeken te worden terwijl ze een taak uitvoeren. Ze vinden het lastig om on the spot beoordeeld te worden. Ze zijn immers nooit helemaal zeker van hun keuzes. Alles heeft twee – zo niet meer – kanten. Ze willen graag individueel en in context beoordeeld worden. Ze hebben voldoende tijd nodig om vragen uit te denken en te verwerken.

In een leeromgeving waarin alléén goede en foute antwoorden zijn, kan een introvert zijn behoefte aan nuance niet kwijt. Een leeromgeving waarin je precies moet weten wat je wil, waarin geen ruimte is voor ontdekking en eigen tempo is beperkend. In groepswerk moet beoordeeld wordt op méér dan participatie en mate van bijdragen alleen. En ook in een brainstormsessie kunnen introverte mensen bang zijn om een bijdrage te doen, omdat ze erop afgerekend kunnen worden. Laten we niet alleen letten op kwantiteit, maar ook op kwaliteit.

Gevoel

Introverten reageren sterk op zintuiglijke prikkels en zijn gevoelig voor nieuwe dingen en verandering. Ze houden niet van verrassingen. Ze zoeken daarom ook rustige omgevingen met weinig of controleerbare prikkels. De meest veilige omgeving is in hun hoofd. Ze denken diep en lang na over gebeurtenissen en reflecteren erop, vaak nog lang nadat ze zijn gebeurd. Ze hebben diepe emoties waar ze soms moeilijk uitkomen. Ze voelen zich snel schuldig en trekken het zich erg aan wanneer een ander nadeel ondervindt door henzelf.

In een leeromgeving is het belangrijk voor introverten om prikkels te doseren. Niet alles draait om constante snelle keuzes, tijdsdruk en feiten. Dit geeft al snel een sensory overload. Leeromgevingen die heel dynamisch zijn, waarin je voortdurend geconfronteerd wordt met nieuwe input en veranderingen maken dat introverten niet optimaal kunnen presteren. Ze kunnen het wel leren, maar het zal nooit hun optimale prestatie opleveren.

Oké. Dat was een behoorlijke lijst. Ben je extrovert? Misschien dacht je bij bovenstaande wel: “Ze moeten zich niet aanstellen. Dat geen introvertheid, het is gewoon vermijdend gedrag. De easy way out . De wereld is nu eenmaal hard en snel.” Misschien ben je wel introvert, maar heb je het gevoel dat er iets mis is met je. Dat je moet veranderen. Dat je niet in de wereld past. Volgens Cain is dat dus juist niet zo. Het is niet de wereld, maar ons wereld beeld dat zo werkt. En misschien kunnen we daar door deze inzichten wel iets aan veranderen. De lessen uit Susan Cain’s boek ‘Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking’ zijn divers, grappig, ontroerend en indrukwekkend. Ze raken aan veel aspecten van de samenleving. De wetenschappelijke onderbouwing maakt het geheel solide en bevestigt wat veel mensen diep van binnen al wel weten: introverte en extraverte mensen zijn even waardevol. – Eindoordeel: 5/5

Lees verder